Krónikus Osztály

Az osztály OEP finanszírozás szerint 60 ággyal működik. A betegek az osztályra osztályvezető főorvos által tervezetten, előzetes helybiztosítást követően kerülnek be, melyet kizárólag orvosi konzultáció előz meg.

Siklósi Kórház Nonprofit KFT fekvőbeteg osztályainak házirendje:

 

Tisztelt Betegünk!

Köszönjük, hogy egészségének helyreállítását ránk bízta. Számunkra fontos az Ön gyógyulása, és őszintén reméljük, meg tudunk felelni bizalmának. Gyógyulását kollégáink kiváló felkészültségükkel, kórházunk korszerű ellátással segíti. Intézményünk rendjét ismertetjük Önnel. A kórházban töltött napjaira kérjük betartását.

A házirend fontosabb pontjai a következők.

Kórházi felvétel:

A felvételhez szükséges:

 • az osztályos felvételre szóló beutaló
 • személyi igazolvány
 • TAJ kártya

 

A korábbi leleteit, zárójelentéseit, valamint az otthon szedett gyógyszereinek listáját kérjük, hozza magával.

Célszerű a legszükségesebb dolgokat is magával hozni: hálóruha, köntös, papucs, evőeszköz, pohár, tisztálkodó szerek, törölköző.

Szinte minden kórteremben van hűtőszekrény, TV készülék, elérhető Wifi.  

A kórház egész területén hagyott értéktárgyakért a kórház nem vállal felelősséget, a beteg kívánságára azok elhelyezhetők a kórház házipénztárában, felelősséget kizárólag ezekért vállal az intézet.

 

Intézetünkben jelen törvényi szabályozás szerint dohányozni tilos!

Szeszes italt behozni és fogyasztani intézményünk területén tilos!

 

 A napirend

 

A házirendről a műszakvezető szakápoló tájékoztatja a beteget, melyet a beteg, vagy törvényes képviselője – az ápolási dokumentációban- aláírásával hitelesít.

A műszakban dolgozó ápolók tájékoztatják a beteget az osztály működési rendjéről, kérjük, hogy ezt szíveskedjen betartani.

 

06.00 – 08.00  hőmérőzés, tisztálkodás, vizsgálati anyagok vétele, vérnyomásmérés. A segítségre

                         szorulóknak az ápolók készséggel rendelkezésükre állnak fürdésben ,mosakodásban

07.30 – 08.00   reggeli

08.00 – 09.00   orvosi vizit ( a vizit ideje alatt a betegeknek a kórteremben kell tartózkodniuk)

09.00 – 14.00   vizsgálatok, kezelések

12.00 – 13.00   ebéd

17.00 – 18.00   vacsora

22.00                villanyoltás, Ön és betegtársai nyugalma érdekében a zajos tevékenységtől tartózkodni

                         szíveskedjék.

 

A látogatás

A mindenkori járványhelyzetnek megfelelően kerül elrendelésre, az érdeklődők a honlap főoldalán tájékozhatnak annak időpontjáról (Link).

 

 

 

Egyéb szolgáltatások

 

Kórházunkban büfé üzemel a földszinten.

Vallásgyakorlás: a betegnek joga van a kórházi tartózkodása alatt vallását szabadon gyakorolnia és az általa megjelölt egyházi személlyel kapcsolatot tartania.

A betegek hivatali ügyeit (nyugdíj átirányítás, idősotthonban történő elhelyezés, befizetések…) szociális ügyintéző segíti, aki hétfőtől péntekig felkereshető.

 

Felvilágosítás állapotáról

 

Kórházi tartózkodása alatt mind az ápolókhoz, mind az orvosokhoz bizalommal fordulhat.

A gyógyító munkát az osztályvezető főorvos irányításával a szakorvosok és az osztályon dolgozó ápolók végzik.

A betegségére és gyógyítására vonatkozóan az ápolók nem adhatnak felvilágosítást, tájékoztatást kizárólag személyesen a kezelőorvostól kaphat az egészségügyi dokumentációban a beteg által megjelölt 1 hozzátartozó, illetve gondnokságát, képviseletét ellátó személy. Telefonon nem adható felvilágosítás!

Ügyeleti időben az ügyeletes orvos a beteg aktuális állapotáról adhat felvilágosítást.

 

Betegjogi képviselő

 

Megjegyzéseivel és panaszaival a részlegen dolgozókon kívül fordulhat a betegjogi képviselőhöz:

 1. Fehér Hajnalka (telefon: 06/20-4899-533)

 

Az étkezésről

 

Az étkezéssel kapcsolatos megjegyzéseit az ápolónak jelezheti, ő gondoskodik arról, hogy a dietetikus felkeresse Önt.

Minden részlegen mikrohullámú ételmelegítő áll a rendelkezésére. Kérjük a hűtőszekrényekben elhelyezett élelmiszerek csomagolásán a beteg nevét jól látható helyen feltüntetni!

 

Elbocsájtás a kórházból

 

Kezelő orvosa tájékoztatja Önt arról, hogy a kórházi kezelést mikor tekinti befejezettnek, így arról időben értesítheti hozzátartozóit.

Intézetünkből kizárólag zárójelentéssel távozhat.

 

Őszintén reméljük, hogy szolgáltatásainkkal meg lesz elégedve.

 

Amennyiben anyagi lehetőségi megengedik, és az ellátással elégedett volt, köszönettel vesszük alapítványunk támogatását – illetve személyi jövedelemadójának 1%  felajánlását.

 

Az osztály profilja:


Osztályunkon csak aktív belgyógyászati ellátást nem igénylő betegeket tudunk ellátni. Pszichés státusz, súlyos demencia, zavartság, valamint egyéb okból folyamatos obszervációt igénylő (24 órás vagy rövidebb ideig tartó folyamatos felügyeletet igénylő betegeket osztályunkon nincs módunkban ellátni).

 • Azon betegek ellátása, akiknek gyógyszereléssel és fiziotherápiával állapotuk javítható.
 • Részben rehabilitálható krónikus betegek állapot javítása.
 • Krónikus belgyógyászati beteget diagnosztikus, terápia módosítást igénylő ellátása.
 • Krónikus belgyógyászati betegek státuszrevíziója.
 • Járó betegellátás keretében nem, vagy nehezen kivitelezhető egészségügyi ellátások pl.:fizioterápia, antikoaguláns terápia beállítás, hipertónia, diabetes mellitus.

 

 


Az osztály vezetője:

Dr. Hermesz Károly


Osztály vezető-ápoló:

Mikola Krisztián


Az osztály tevékenységei:

 • etikailag és szakmailag színvonalas betegellátás
 • szövődmények megelőzése, csökkentése
 • a betegek mentális fejlődésének elősegítése, szinten tartása, romlás csökkentése
 • a betegek mozgáskorlátozottságának csökkentése, szinten tartása, romlás elkerülése
 • a betegek komfort érzésének növelése, megmaradt képességeinek tükrében
 • a betegek szociális ügyeinek intézése
Fel