Tisztelt Látogatónk!

Szeretettel köszöntöm a Siklósi Kórház Nonprofit Kft. internetes honlapján.

Honlapunk célja, hogy a kórházi ellátással kapcsolatban felmerülő kérdésekre könnyen elérhető, praktikus válaszokkal, információkkal segítsük betegeinket és a szolgáltatásaink iránt érdeklődőket.

A több mint 100 éves múltra visszatekintő intézményünk a híres Siklósi vár tövében igyekszik megfelelni a lakosság jogos kívánalmainak csakúgy, mint az egészségügyi ellátás korszerű követelményeinek. Az eddigi és a folyamatosan tartó változások azt szolgálják, hogy a betegek kezelése mind korszerűbb, hatékonyabb legyen.

Kórházunk missziója, hogy minél teljesebb körű minőségi szolgáltatást biztosítson a megelőzés, gyógyítás, rehabilitáció, ápolás és az ezt kiegészítő szolgáltatások terén is.

Kanizsai István
ügyvezető igazgató

Kanizsai István , főigazgató (tel: 72/352-411)

Böbékné Czékus Ildikó, ápolási igazgató (tel: 72/352-411)

 

 

Siklós nagyközség képviselő testülete 1893. évi június hó 25-én döntést hozott és október hó 5-én 12/4. sz. határozatával is kimondta a kórház létesítését. A képviselő testület Dr. Kregczy Ottó községi orvos indítványára megszavazta a volt kaszárnya helyén felállítandó járványkórház és szegényház felállítását és a berendezéséhez szükséges kiadásokat is.

A megalakult kórház magánkórház-jelleggel 1900-ig működött. 1900. november 18-án a belügyminiszter a siklósi községi kórháznak nyilvánossági jelleget november 1-től megadta. Ezzel a miniszteri ténnyel egy régi óhajtás teljesedett be, melyet úgy tekinthetünk, mint kórházunk legnagyobb dicséretét és elismerését, mely azon következetes és kitartó, lelki- ismeretes és ügybuzgó munkásságnak a következménye, melyet a kórház megteremtője és vezetője, Dr. Kregczy Ottó községi orvos évek óta kifejtett.

Az 1920-as évek gazdasági válsága a kórház létét is fenyegette és amikor annak anyagi helyzete kritikussá vált, Siklós nagyközség nem megszüntetésre, hanem fejlesztéssel összekötött fenntartásra szavazott, mely szerint a 1705/1923. számú, Siklós nagyközség képviselőinek véghatározata a következő: „Siklós nagyközség tulajdonát képező Siklósi Nyilvános Kórház elnevezését a községi képviselőtestületi közgyűlés Siklósi Ferenc Kórházra változtatni határozza.”

A következő jelentős fordulatot az 1927. esztendő hozta. Dr. Kádas Lajos járási tisztiorvossal az élen egy megújuló, nagyszabású kórház létesítésének szükségességét javasolták, melyet az 1927 demember 3-án tartott közgyűlés el is fogadott, mely szerint: Siklós nagyközségben egy száz ágyas vármegyei kórházat létesítenek és tartanak üzemben, mert ennek létesítésére a közegészségügy szempontjából elkerülhetetlenül szükség van. Siklós nagyközség kötelezi magát arra alkalmas terület és a Ferenc Kórház teljes felszerelését minden ellenszolgáltatás nélkül átengedi Baranya Vármegye közönségének és a 100 ágyas vármegyei kórház berendezési, felszerelési költségeihez 80 ezer pengővel hozzájárul. Tervezett ágylétszámuk: 28 ágy belgyógyászat, 14 ágy TBC osztály, 28 ágy sebészet, 18 ágy szülészet és 12 ágy fertőző osztály, összesen 100 ágy.
Az 1923-ban megalakult vármegyei kórház tizennégy küzdelmes év után, 1937 február hó 9-én Baranya Vármegye közgyűlésén hozott határozatával az ország első gondozó kórházaként a pusztító népbetegségek terjedését megakadályozó, valamint az anyákat és gyermekeket istápoló intézményekkel fölszerelve, 70 ággyal újjáépíti. A gondozó kórház célja kettős: a megelőző és a gyógyító működés kifejtése.

Baranya Vármegye közönsége Pécsett 1938 szeptember 26-án tartott közgyűlésén egyhangú határozattal kimondta, hogy a vármegyei siklósi gondozó kórház nevét Fischer Béla alispán érdemeinek megörökítése céljából Baranya-vármegye Béla Gondozó Kórházra változtatja.

A kórház ezt követően rohamos fejlődést mutatott, amely betudható a kórház jó hírnevének, a kórházfenntartó áldozatkészségének, az orvosi kar szakképzettségének, és nem utolsó sorban jó ellátásnak és gyengéd bánásmódnak köszönhető.

Egy 1949 június 20-án kelt működési szabályzatban található meg utojára a siklósi Béla Gondozó Kórház elnevezés. A tanácsi rendszer bevezetésével és a kórházfenntartó szerv vál- tozásával mindkettő eltűnt a kórház nevéből,a megyei jellegre történő utalással együtt. Az utolsó történelmi jelentőségű esemény 1960 július 1-én volt, amikor is sor került jelentősebb belső átalakítások mellett egy 30 ágyas csecsemő- és gyermekosztály megnyitására. Első főorvosa Dr. Horváth Mihály lett.

1999-ben a Siklósi Városi Kórház Siklós Kórház Közhasznú Társasággá alakult, melynek 94 %- ban a Siklósi Önkormányzat, 6 %-ban pedig Harkány, Villány, Beremend önkormányzata volt a tulajdonosa.


A kórház struktúrája:

• Krónikus belgyógyászat: 60 ágy
• Mozgásszervi rehabilitáció: 65 ágy

2004. év decemberében új tulajdonossal, a Mega-Logistic Rt.-vel bővült a tulajdonosi kör.

2007. év elején megszűnt a sebészeti és szülészeti osztály, valamint 20 ágyra csökkent az aktív belgyógyászati ágyak száma. Ugyanakkor létrejött a Krónikus- (65 ágy) és Belgyógyászati rehabilitációs osztály (40 ágy).

2008. februárjában a Siklósi Kórház Kht. Siklósi Kórház Humán-Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággá alakult.

Jelenleg kórházunk 65 mozgásszervi rehabilitációval, 60 belgyógyászati krónikus ellátással, 480 szakorvosi órával és 45 nem szakorvosi órával, nappali ellátással, egynapos sebészettel, gyógytornával, gyógymasszázzsal, fizioterápiával rendelkezik.


Tulajdonosi szerkezet:


100%  Magyar Állam


Kórházigazgatók kronológiai sorrendben:

1893-tól 1930-ig    Dr. Kregczy Ottó
1930-tól 1938-ig    Dr. Kádas Lajos
1938-tól 1966-ig    Dr. Gruber Béla
1966-tól 1972-ig    Dr. Horváth Mihály
1972-től 1989-ig    Dr. Horváth Lajos
1989-től 1991-ig    Dr. Horváth Károly
1991-től 1992-ig    Dr. Szepesvári Elemér
1992-től 1997-ig    Dr. Faludi Zsigmond
1998-től 1999-ig    Németh Béla
1999-től 2000-ig    Dr. Garamszegi Mária
2000-től 2002-ig    Dr. Debreceni László
2002-ben             Tasnádi Péter
2002-től 2004-ig    Dr. Fülöp Erzsébet
2004-től 2005-ig    Dr. Kollár Zoltán
2005-től               Kanizsai István

Adatvédelmi nyilatkozat

A honlap tulajdonosa és működtetője a Siklósi Kórház Nonprofit Kft. (7801 Siklós, Baross Gábor u. 6. Pf: 17.  l  Telefon: (72) 352 411  l  Fax: (72) 352 545  l  E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).
Az alábbiakban a Siklósi Kórház Nonprofit Kft. adatkezelési elveiről olvashat. Kérjük gondosan olvassa el az alábbi elveket. A Siklósi Kórház Nonprofit Kft. jogosult az Adatkezelési elvek megváltoztatására, aminek esetén az új Adatkezelési elveket feltölti a honlapra. A honlap használatával elfogadja az Adatkezelési elveket, ha ezekkel nem ért egyet, kérjük ne használja az oldalt.
A Siklósi Kórház Nonprofit Kft. felelősséget vállal a weboldal látogatók személyiségi jogainak védelméért és a személyes adatok védelme kiemelten fontos számunkra. 
Ne feledje azonban, hogy az interneten keresztül továbbított információk biztonsága nem biztosítható. 


Személyes adatok 

A Siklósi Kórház Nonprofit Kft. gyűjt személyes azonosításra alkalmas adatokat, mint például név, cím, telefonszám vagy e-mail cím, de  csak akkor, ha Ön önként adta meg nekünk ezen az oldalon. Ezeket az információkat a szolgáltatások színvonalának növelése, a weboldal tartalom minőségének javítása érdekében használjuk fel, illetve arra, hogy válaszoljunk a megkeresésekre, valamint saját belső céljainkra. Ettől eltérő adatkezelés esetén tájékoztatást adunk, amikor Ön megadja az ehhez szükséges információkat. Ahol Ön hozzájárulását adja az adatkezeléshez, mi hasznos információkkal, hírekkel szolgálhatunk, értesíthetjük új szolgáltatásainkról, illetve kérhetjük az Ön véleményét szolgáltatásainkkal kapcsolatban.  
Kérjük, szíveskedjék figyelembe venni, hogy személyes adatainak megadásával Ön hozzájárul, hogy a rendelkezésünkre bocsátott információkat a fenti célokra feldolgozzuk. Ön hozzájárul, hogy a fenti célokra a Siklósi Kórház Nonprofit Kft. által kiválasztott szolgáltatók is használhatják és tárolhatják az Ön adatait, összhangban a Siklósi Kórház Nonprofit Kft. fenti célokkal kapcsolatban megfogalmazott utasításaival és a magyar előírásokkal. 
Ebben az összefüggésben megjegyezzük, hogy az Ön adatait az Európai Unión kívüli országokban is tárolhatjuk és/vagy használhatjuk. Bár a törvényi szabályozás az Európai Unión kívüli országokban eltérhet az európai uniós jogszabályoktól, a Siklósi Kórház Nonprofit Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy megvédje az Ön adatait, illetve, hogy azokat illetéktelenek jogtalanul használják fel.  
Ön jogosult másolatot kérni a Siklósi Kórház Nonprofit Kft. Önre vonatkozó adatkezelésével kapcsolatos információkról és amennyiben azok pontatlanul szerepelnek, kérheti azok helyesbítését. 
Felhívjuk figyelmét, ha a weboldalon elérhető bármelyik funkción keresztül egy linket küld egyik ismerősének, az e-mailt úgy küldi ki a rendszer, hogy az e-mail címet nem tároljuk el a szervereken. 


Személyes adatok megosztása 

A Siklósi Kórház Nonprofit Kft. harmadik fél részére semmilyen célból sem ad el, ill. kölcsönöz személyes információkat. Bizonyos speciális esetekben, a következő körülmények között tesszük közzé személyes információit: (i) támogató szolgáltatások nyújtásával a Siklósi Kórház Nonprofit Kft. harmadik felet bíz meg, akiknek hozzáférése lehet az Ön által megadott információkhoz annak érdekében, hogy a szolgáltatásokat számunkra teljesíteni tudják. A támogató szolgáltatásokat Siklósi Kórház Nonprofit Kft. részére nyújtó harmadik felekre ugyanaz a magas adatvédelmi szabvány vonatkozik. (ii) amennyiben okunk van azt gondolni, hogy személyes információk felfedése szükséges annak érdekében, hogy azonosítsuk azokat a személyeket, felvegyük a kapcsolatot azokkal a személyekkel, ill. jogi eljárást indítsunk azok ellen a személyek ellen, akik Önnek kárt okozhatnak; vagy a Siklósi Kórház Nonprofit Kft. jogaiban és tulajdonában kárt okoznak, ill. beleavatkoznak a Siklósi Kórház Nonprofit Kft. működésébe, vagy akik a honlap egyéb használóinak okoznak kárt, ill. tevékenységeikkel bárkinek is kárt okoznak. (iii) amikor a törvény szükségessé teszi, ill. amikor a törvényt betartató hatóságok kérik azt bűnügyi kivizsgálásokkal kapcsolatban, vagy amikor a polgári, ill. a közigazgatási hatóságok függő polgári ügyek és közigazgatási eljárások kivizsgálásakor kérik azt.


Nem személyes adatok 

A Siklósi Kórház Nonprofit Kft. is gyűjt statisztikai célra személyes azonosításra nem alkalmas információkat az alábbi célokra: pl. a weboldal látogatók számának követése, hány felhasználó töltötte le a weboldal egyes oldalait, valamint a látogatóink internet szolgáltatóinak domain nevét. Ezeket az statisztikai információkat arra használjuk, hogy megértsük, hogyan használják látogatóink weboldalainkat, ezáltal javítva szolgáltatásainkat. 


IP-címek használata 

Az IP cím (Internet Protokol cím) olyan számsor, amely az internetszolgáltatóhoz, vagy a helyi hálózathoz (LAN), vagy a széles területre kiterjedő hálózathoz (WAN) történő kapcsolódás során számítógépét azonosítja. Az IP cím alapján a web szerverek automatikusan azonosítják számítógépét, amíg Ön online kapcsolatban van. 
A Siklósi Kórház Nonprofit Kft. a rendszeradminisztráció, és az oldalhasználat ellenőrzése céljából gyűjthet IP címeket. Személyes információgyűjtés céljából általában nem rendeljük hozzá a felhasználókat az IP címekhez, ami azt jelenti, hogy ugyan minden felhasználót feljegyzünk, de a felhasználó anonim marad. Az IP címeket abban az esetben használjuk a felhasználók azonosítására, ha szükségesnek véljük az oldal használati feltételeinek betartatását, szolgáltatásunk, weblapunk, ill. egyéb felhasználóink védelmét.


Felelősség 

A Honlap használatából eredő kockázatot Ön viseli. Az információk változtatás nélkül kerülnek fel a Honlapra, és technikai pontatlanságokat vagy nyomdai hibákat is tartalmazhatnak. Siklósi Kórház Nonprofit Kft. fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül kiegészítse, törölje vagy módosítsa a Honlapon található információkat.
Siklósi Kórház Nonprofit Kft. nem vállal garanciát, beleértve, de nem kizárólagosan a Honlapon található információknak vagy tartalomnak bármilyen konkrét célra való alkalmazhatóságáért, valamint megfelelőségéért, továbbá használatáért.
Siklósi Kórház Nonprofit Kft. nem vállal felelősséget bármilyen fajta, a Honlapon megjelenő információval vagy tartalommal okozott károkért, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, a közvetlen, közvetett, következményekből eredő vagy előre nem látható károkat.
Siklósi Kórház Nonprofit Kft. nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a Honlap létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.
Adatokat semmilyen esetben nem adjuk át harmadik személynek üzleti célokra való felhasználásra. Önnek jogában áll az adatainak felhasználására vonatkozóan hozzájárulását bármikor visszavonni e-mail formájában.


Linkek, más webhelyek 

Felhasználóink számára nyújtott szolgáltatásunk keretében a Siklósi Kórház Nonprofit Kft. különböző linkeket kínál harmadik fél weboldalainak elérésére. Az itt leírt adatvédelmi irányelvek ezen oldalakra nem vonatkoznak. Kérjük, ellenőrizze azoknak a weblapoknak a jogi és titoktartási előírásait, amelyeket linkjeinken keresztül látogatni kíván. 


Cookie-k 

Ez a Honlap egy úgynevezett „süti” technikát is felhasználhat. A süti egy olyan kis szövegfájl, amelyet a honlap szolgáltatója helyez el az Ön számítógépének merevlemezén. A sütik további funkciókat biztosítanak a Honlap számára, illetve segítségükkel pontosabban fel tudjuk mérni a Honlap használatát. Például, a szerverünk be tud állítani egy olyan sütit, amelynek segítségével Önnek nem kell többször is megadnia jelszavát, amikor Honlapunkat kívánja meglátogatni. Bármilyen esetben is használunk sütiket, nem gyűjtünk össze olyan információkat, amelyek személyesen azonosítják Önt. Az egyetlen olyan személyes azonosító információ, amelyet a Siklósi Kórház Nonprofit Kft. közvetlenül begyűjt, az az Ön által önkéntesen megadott információ.
Önnek módjában áll engedélyeznie vagy elutasítania a sütiket. A legtöbb Internetes böngésző automatikusan engedélyezi a sütiket, de böngészője beállításainak módosításával Ön elutasíthatja ezeket, illetve, amennyiben úgy kívánja, a süti tárolását megelőzően figyelmeztetést is kaphat. Kérjük, amennyiben többet szeretne megtudni ezekről a funkciókról, és pontosítani kívánja süti beállításait, tekintse meg Internetes böngészőjének utasításait vagy segítő képernyőjét. Amennyiben úgy dönt, hogy a sütiket elutasítja, előfordulhat, hogy Honlapunk vagy más honlapok interaktív funkcióit nem tudja majd teljes egészében kihasználni.


Biztonság 

A Siklósi Kórház Nonprofit Kft. szabványnak megfelelő tűzfallal és jelszó védelemmel ellátott biztonsági adathálózatot működtet. A Siklósi Kórház Nonprofit Kft. biztonsági intézkedései segítségével mindent megtesz azért, hogy az ellenőrzése alatt álló felhasználói adatok elvesztését, helytelen használatát, ill. megváltoztatását kiküszöbölje. A lent kiemelt esetektől eltekintve, kizárólag csak az arra jogosult alkalmazottaknak van hozzáférése az Ön által megadott információkhoz. Ezen túlmenően szigorú szabályok vonatkoznak azokra a Siklósi Kórház Nonprofit Kft. alkalmazottakra, akiknek vagy a felhasználók információinak adatbázisához, vagy a szolgáltatásokat működtető szerverekhez van hozzáférésük. Mivel azonban nem garantálható, hogy az adatok nem tűnnek el, helytelen felhasználásuk, valamint megváltoztatásuk nem következik be, megteszünk minden erőfeszítést annak érdekében, hogy megelőzzük e szerencsétlen történéseket. 


Kötelező érvényű titoktartási szabály 

Személyes adatainak és/vagy egészségével kapcsolatos adatainak közlésével Ön adatvédelmi irányelvünket saját magára nézve kötelező érvényűnek tekinti, és beleegyezik abba, hogy a Siklósi Kórház Nonprofit Kft. – saját hatáskörében döntve – információkat tegyen közzé Önről azokban az esetekben és olyan mértékben, ahogyan az ebben adatvédelmi irányelvek című részben szerepel.


Lépjen kapcsolatba velünk 

Az Önnel kapcsolatos nálunk tárolt információiról másolatot kérhet, ill. bármikor visszavonhatja információinak a fent említett módon történő felhasználásra vonatkozó beleegyezését, címünkre eljuttatott felkeresésével.


Módosítások 

Alkalmanként módunkban áll megváltoztatni jelen Adatvédelmi Nyilatkozatunkat. Amennyiben lényegbevágó változtatásunkat hajtunk végre, ezekről értesítést is közölhetünk Honlapunkon. Szeretnénk javasolni, hogy időnként tekintse át újra jelen Adatvédelmi Nyilatkozatunkat annak érdekében, hogy naprakész tájékoztatást kaphasson arról, hogy milyen módon próbáljuk megvédeni az általunk begyűjtött személyes azonosító információkat. Honlapunk folyamatos használatával Ön elfogadja Adatvédelmi Nyilatkozatunkat és az általunk végrehajtott változtatásokat is.


Kapcsolat

Örömmel fogadjuk Adatvédelmi Nyilatkozatunkkal kapcsolatos kérdéseit, hozzászólásait és kéréseit, melyeket az alábbi címre várjuk:
Siklósi Kórház Nonprofit Kft. (7801 Siklós, Baross Gábor u. 6. Pf: 17.  l  Telefon: (72) 352 411  l  Fax: (72) 352 545  l  E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

 

1. számú melléklet a 2011. évi CXII. tv. 26.§.-hoz

A közérdekű adatok megismerésére vonatkozó kötelezően nyilvános adatbázis

Általános közzétételi lista

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

Adat

Legutóbbi módosítás dátuma

Frissítés

Megőrzés

Letöltés

Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése

1

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

 2023.03.01

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

 Letöltés

Igazgatás

2

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

 2023.05.23

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

Letöltés

Struktúra 

Igazgatás

3

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

2023.03.01

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

 Letöltés

Igazgatás

4

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

 2023.03.01

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

 Letöltés

Igazgatás

5

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

         

6

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

         

7

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szervrészesedésének mértéke

         

8

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

 

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

NINCS

 

9

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

         

10

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

         

11

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

2023.03.01

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Letöltés

Igazgatás

 

 

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

Adat

Legutóbbi módosítás dátuma

Frissítés

Megőrzés

Letöltés

Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése

1

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

2023.05.23

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

SZMSZ

adatvédelmi szabályzat 

Igazgatás

2

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

         

3

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

         

4

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

     

 

 

5

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

2023.05.23

   

Alapító okirat

Térítési díjszabályzat

Fekvőbeteg díjazás rendjeg

Labor árlista

Igazgatás

6

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által

2023.05.24

   

Kezelt adatbázisok 

Közzétételi szabályzat

Térítési díjszabályzat

Igazgatás

7

– alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

2023.05.24

   

Térítési díjszabályzat

Igazgatás

8

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

         

9

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

         

10

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Folyamatosan

Folyamatosan

Legalább 1 évig archívumban tartásával

Nyitólap

Hírek 

Igazgatás

11

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Folyamatosan

Folyamatosan

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

NINCS

 

12

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Folyamatosan

A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Minőségpolitikai nyilatkozat 

Ellenőrzési jegyzőkönyv

Igazgatás

13

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

2023.05.24

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

Közzétételi szabályzat 

Igazgatás

14

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Negyedévente

 

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

Kórházi ágyszám és betegforgalmi kimutatás   Igazgatás

15

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

         

16

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

         

17

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

         

18

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

         

19

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

         

20

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

         

21

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

         

22

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

         

23

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

         

24

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

         

25

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

         

 

 

III. Gazdálkodási adatok

 

Adat

Legutóbbi módosítás dátuma

Frissítés

Megőrzés

Letöltés

Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése

1

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

 2023.05.24

A változásokat követően azonnal

A közzétételt követő 10 évig

2022 éves beszámoló

 

Igazgatás

2

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

2023.05.26

Negyedévente

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

Letöltés 

Igazgatás

3

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

         

4

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

 2023.05.24

A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

A közzétételt követő 5 évig

Szerződések 

 

Igazgatás

5

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

         

6

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek- támogatására képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

         

7

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

2023.05.24

Folyamatosan

Legalább 1 évig archívumban tartásával

Támogatási szerződés

TSZ 1mód.

TSZ 2mód. 

 Igazgatás

8

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

2023.05.24

Negyedévente

Legalább 1 évig archívumban tartásával

Közbeszerzési terv 

 Igazgatás

             

Minőségügyi rendszer dokumentumai:

 

Protokollok:

 • általános
 • fekvőbeteg
 • járóbeteg

Nyomtatványok:

 • raktári
 • intézeti
 • külső intézeti

Működési rendek:

 • fekvő
 • járó

Biztonsági adatlapok

Indikátorok

Minőségirányítási dokumentumok:

 • folyamat leírások
 • kézikönyv mellékletekkel
 • minőségpolitika
 • minőségcél
 • küldetési nyilatkozat

Oktatások:

 • MIR
 • szakmai oktatás
 • oktatási, képzési terv

Szabványok:

 • Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok 2.0 Kézikönyv (MEES 2.0)
 • MSZ EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási rendszerek, követelmények Szabvány

 

Szabályzatok listája:

Adatvédelmi szabályzat

Egyéni védőeszköz juttatásának belső szabályzata

Egységszintű működési szabályzat-Krónikus belgyógyászati osztály

Egységszintű működési szabályzat- Mozgásszervi rehabilitációs osztály

Eljárási rend az orvosi oxigén és dinitrogén-oxid felhasználásához

Fekvőbeteg osztályok házirendje

Gyógyszerellátási szabályzat

Házipénztár kezelési szabályzat

Higiéniai szabályzat- élelmezés, konyha, étkeztetés igénybevétele

A Siklósi Kórház Nonprofit Kft  felkészülési és intézkedési  terve influenza-járvány esetére

Közbeszerzési szabályzat

Munkaügyi szabályzat

Panaszkivizsgálási szabályzat

Sugárvédelmi szabályzat

Számviteli politika

Szervezeti és működési szabályzat

Térítési díj szabályzat

Tűz-, munkavédelmi szabályzat

Ügyeleti-, készenléti szabályzat

Területen kívüli beteggel kapcsolatos eljárási rend

Esélyegyenlőségi terv

Hőségriadó alapján intézkedési terv

Egységszintű működési szabályzat- Járóbeteg ellátás

Számlarend, számlatükör

Értékelési szabályzat

Selejtezési szabályzat

Leltározási szabályzat

Szigorú számadású nyomtatványok kezelésének szabályzata

A betegbiztonság javítására vonatkozó előírások

Kézhigiénés munkacsoport működési rendje

Az ápolási igazgatói ellenőrzés szempontrendszere, belső ápolás szakmai ellenőrzés szabályzata

Foglalkoztatási szabályzat

Információbiztonsági szabályzat

Kamerás megfigyelő rendszer működtetése

Operatív coronavírus testület ügyrendje

Műszergazdálkodás szabályzat

Oktatási szabályzat

Beszerzési szabályzat

Szakdolgozói munkarend, beosztás készítés szabályzata

 

 

Tanúsítvány

Minőségpolitikai nyilatkozat

Minőségirányítási kézikönyv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    Álláspályázat:Tüdőgyógyász szakorvos

 

 

     Az EFOP-2.2.19-17 „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése” projekt keretében megérkeztek az első eszközök:

     További információ: http://siklosikorhaz.hu/index.php/hu/projektjeink/213-efop-2-2-19-17-2017-00005

 

  

  

    Látogatási rend:

    2022.08.02-től érvényes látogatási rend. Tájékoztató!       


   
           

       Tájékoztatás COVID vírussal kapcsolatosan:

 

 

 

 

Otthoni Szakápolási Szolgálat

 

 

Tisztelt Betegünk!

 

Tájékoztatjuk, hogy Intézetünk Házi Szakápolási Szolgálata az Ön otthonában az alábbi ápolási tevékenységek kapcsán tud segítségére lenni:

 

 • Szondán át történő tápláláshoz és folyadékfelvételhez kapcsolódó szakápolási tevékenységek végzése és megtanítása.
 • Állandó katéter cseréjéhez vagy rendszeres katéterezéshez, hólyagöblítéshez kapcsolódó szakápolói feladatok.
 • Baleseti és egyéb műtétek utáni szakápolási feladatok és az önellátás korlátozottsága esetén a testi higiéné biztosítása, valamint a mozgás segítése.
 • Műtéti területek ellátása, sztomaterápia és különböző célt szolgáló drének kezelésének szakápolási feladatai.
 • Dekubitálódott területek, fekélyek szakápolási feladatai.
 • Betegség következményeként átmenetileg vagy véglegesen kiesett vagy csökkent funkciók helyreállításához, gyógyászati segédeszközök, protézisek használatának tanítása, mozgás és mozgatás eszközei használatának tanítása, hely- és helyzetváltoztatás segítése.

 

Szakirányú tevékenység esetében az Ön betegségének megfelelő gyógytornát főiskolát végzett gyógytornász biztosítja.

 

A szakápolás igénybevételére évente 4*14 alkalommal van lehetősége.

A szakápolás elrendelése háziorvosa hatásköre saját kezdeményezésre (nem szükséges hozzá szakorvosi javaslat), gyógytorna esetében szakorvosi javaslat szükséges.

A szakápolási tevékenység ingyenes, térítést nem kell fizetnie.

 

Kérdéseivel forduljon bizalommal a Szakápolói Szolgálat vezetőjéhez!

 

Neve: Vassné Kovács Adrienn

Elérhetősége: 72/352-411/104-es mellék

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adatvédelmi Tisztviselők

 

Ács Ágota

dr. Farkas Krisztina

 

Elérhetőség:

Telefon:+3630 4758295

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Levelezési cím: 7800 Siklós, Baross Gábor u. 6.

 

Bővebben ADATVÉDELEM
Fel